Hjem

 

 

 

 

 

- vi står på for deg.

Tjenester:

 

Inn- og utvendig malerarbeid

Gulvlegging

Tapetsering

Gulvavretting

Våtromsarbeid

Graving for vei, vann og kloakk

Opparbeidelse av tomter

Transport av masser

Snørydding.

 

 

Lindkjenn AS

Øyekastveien 32

3925 PORSGRUNN

Tlefon: 35 55 51 10

E-post:

lindk-as@online.no